Mevlana Toplum ve Bilim Merkezinde Biyoloji Eğitmenliği yapan Dr. Biyolog Tülin Çetin, ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamlamıştır. 2003 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra,  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. Bu eğitimini üç yıl içerisinde tamamladıktan sonra, yine Ege Üniversitesi’nde aynı bilim dalında doktora eğitimine 2006’da başlamış ve 2015 yılında tamamladığı “Sodyum lauryl sülfat’ın Poecilia reticulata‘nın baş böbreği üzerine etkilerinin histolojik incelenmesi” adlı tez ile Dr. unvanı almaya hak kazanmıştır.

Bornova Belediyesi bünyesinde 2010 yılında kurulan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezinin Biyoloji laboratuvarının kuruluşunda yer almış olan Tülin Çetin, Şubat 2001’den beri bu bilim merkezinde Biyoloji Eğitmeni olarak görev almaktadır. Biyoloji Kulübü eğitim içeriklerinin tasarlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bilim merkezinde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde, proje ekibinde yer alan Tülin Çetin, 2017 yılında Avrupa Evrimsel Biyoloji Derneğinin (European Society for Evolutionary Biology, ESEB) “Outreach Fund Project” Programı kapsamında maddi destek sağladığı, MTBM ve EkoEvo Derneğinin ortak etkinliği olan “Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı” projesinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. “Türkiye’de Evrim Eğitimi ve Halka Yaygınlaştırılması” konulu öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik bu çalıştay etkinliklerinin metinlerini içeren Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı Kitapçığı’na buradan erişebilirsiniz. Bilimin doğasını anlaşılmasında Bilim Tarihi ve Felsefesinin önemine vurgu yapan “Okul Duvarlarının Ötesinde Öğrenme Yolculuğu; Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri” adlı kitapta bölüm yazarlığına da katkısı bulunmaktadır.

Akademik eğitimi boyunca çeşitli bilimsel çalışmalarda yer alan ve ulusal/uluslararası toplantılara katılan Tülin Çetin, bilim ve biyoloji ile ilgili popüler projelerde ve etkinliklerde de aktif olarak yer almaktadır. Bilimin yanı sıra lise biyoloji müfredatından çıkartılan Evrim kuramının daha geniş kitlelere yayılması adına her türlü proje/etkinliğe gönüllü olarak destek vermeyi görev bilmektedir.