FİZİK LABORATUVARI


Bilim, “ her türlü düzenden yoksun, duyu verileri ile düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası” dır.

Albert Einstein

Bilim, fiziksel dünyamızın nasıl çalıştığını anlamaya çalışma gayretidir. Bilim, gözlem ve deneylerden yararlanarak, verileri derlemek ve elde edilen bilgileri analiz etmek için doğal olayların fiziksel kanıtlarını kullanır. Bireyler deneylerinin sonuçlarını bilim dünyasındaki diğer kişilerle paylaştıklarında bilim gelişir ve ilerler.

Işığın Kırımını ve Yansıması Deneyi

Fizik ise evrenin başlangıcından itibaren, evreni oluşturan en küçük temel parçacıktan tutun da, en büyük galaksilere kadar tüm maddeleri, dalga kavramı ile açıkladığımız her şeyi, birbirleri ile etkileşimlerini inceleyen, bunları zaman ile ilişkilendiren, doğadaki temel yasaları bulan ve bu temel yasaları anlamaya, merakımızı gidermeye çalışan bir bilim dalıdır. İnsanoğlu merak etmeye devam ettikçe sürekli güncellenmeye devam edecektir.

Sürtünme ile Elektriklenme Deneyi ve aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesi 

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Fizik Kulübü’nün hedefleri;  bilimi ve bilimsel yöntemleri temel alan,  bilimsel farkındalığı yüksek, sorgulayan, eleştirel ve şüpheci yaklaşımla olayları mantıksal bir çerçevede değerlendirebilen, fizik ile günlük yaşam arasında ilişki kurabilen bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.

Görselleştirilen İlk Karadelik Fotoğrafı

Fizik Kulübü’nde, katılımcılara klasik örgün eğitimden farklı olarak, uygulamalı (deneysel), etkileşimli, ekip çalışmasını içeren bir popüler bilim eğitimi sunulmaktadır. Eğitimlerde dokunsal, görsel ve işitsel temalar kullanılarak, duyuşsal becerileri geliştiren, yaratıcı, sosyal, bilim-toplum arasında bağ kuran, eleştirel,  meraklı ve sorgulayıcı ve en önemlisi özgür bir ortam yaratılmaktadır. 

Van de Graff Jeneratörü ile Elektriklenme

Fizik kulübümüzde, diğer kulüplerde de olduğu gibi, belli periyotlarda, kontenjan dahilinde bir eğitim verilmektedir. Katılımcılar, her hafta kendilerine ve merkezimize uygun bir zaman diliminde (genellikle 2 saatlik)  katılarak her hafta farklı bir atölye çalışmasına katılmaktadırlar. 

Katılımcılar ilk olarak, bilim, bilimsel yöntem, ekip çalışması nedir ve nasıl yapılır sorularına  eğitmenle birlikte cevap bularak, oluşturduklar 3-4 kişilik gruplar ile eğlenceli ve öğretici fizik etkinlikleri yapmaktadırlar. Katılımcılara özelikle grup/ekip çalışması yaptırılarak, sosyal yönden de gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Ateş Hortumu Deneyi 

Etkinlikler mevcut program dahilinde, 4. ve 5. sınıflara ve de 6. 7. ve 8. yönelik düzenlenmektedir. Her etkinlik öncesi eğitmen tarafından gerekli temel fizik bilgileri katılımcıların düzeyine göre sunulur, daha sonra katılımcıların gruplar halinde ilgili deneyi yapması beklenir. Burada eğitimlerdeki amaç, ilgili etkinliğin konusu hakkındaki tüm bilgileri vermek değil, katılımcıların fiziğe karşı olan ilgilerini artırmak ve dikkatlerini çekebilmektir. Bu etkinlikler sonucunda, katılımcıların fiziğe karşı ilgi veya meraklarının arttıralarak, kendi araştırma becerilerini geliştirebilmeleri beklenir ve böylece fiziği bir uğraş haline getireren, çevresindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle bakabilen meraklı bireyler olmaları beklenir. İleriki kariyer planlamaları için de bir farkındalık oluşturulmuş olur. Bilim merkezimiz düzenli uygulamalı bilim eğitim vermesi açısından, Türkiye’de bir ilktir.

Sis Halkaları Deneyi 

Daha fazlası için sizleri kulübümüze davet ediyoruz…