FELSEFE ODASI


Felsefe sözcüğü philos (sevgi) ve sophia (bilgelik) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelir. Yani bilgiyi, bilgeliği sevmek anlamındadır. Filozoflar, genel anlamda varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, bilim vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eyleminden mantıksal olan, yeni ve farklı sonuçlara varan, bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgiler üreten kişilerdir. Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Öğüt verici bilgileri ile insanların hayatlarında daha kolay bir yaşam için uğraş vermişlerdir.

Resmin merkezinde Yunan Felsefe’sinin iki önemli ismi Aristoteles ve Platon yer almaktadır. Platon’un eli gökyüzünü, Aristoteles’inki ise yeri işaret etmektedir. Platon bu şekilde, mutlak gerçekliği temsil ettiğini inandığı idealar dünyasını işaret etmektedir. Diğer elinde kendi kitabı olan ve evrenin ilk Matematiksel modelinin anlatıldığı Timeaus’u taşıyor. Aslında Platon’u sembolize edildiği bu portre; Leonardo Da Vinci’nin kendisidir. Aristoteles ise Platon’un yanında, elini aşağıyı gösterecek şekilde ileri doğru uzatmıştır. Bu hareket, onun fizik ve somut dünyayı temel alan görüşünü simgelemektedir. Diğer elinde ünlü kitabı Ethica’yı taşıyor.

Raphael: Atina Okulu, 1509.

Resmin merkezinde Yunan Felsefe’sinin iki önemli ismi Aristoteles ve Platon yer almaktadır. Platon’un eli gökyüzünü, Aristoteles’inki ise yeri işaret etmektedir. Platon bu şekilde, mutlak gerçekliği temsil ettiğini inandığı idealar dünyasını işaret etmektedir. Diğer elinde kendi kitabı olan ve evrenin ilk Matematiksel modelinin anlatıldığı Timeaus’u taşıyor. Aslında Platon’u sembolize edildiği bu portre; Leonardo Da Vinci’nin kendisidir. Aristoteles ise Platon’un yanında, elini aşağıyı gösterecek şekilde ileri doğru uzatmıştır. Bu hareket, onun fizik ve somut dünyayı temel alan görüşünü simgelemektedir. Diğer elinde ünlü kitabı Ethica’yı taşıyor.


Bilimin günümüze kadar olan serüvenine, bir filozof gözü ile bakmak istiyorsanız, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü’ne bekliyoruz. Gelin ve antik dönemde yaşamış doğa filozoflarının yaşamlarındaki heyecanına ortak olun.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü

Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü’nde cevabı aranan problemlerin analitik veya mantıksal, epistemoloji,etik, metafizik ve estetik olarak sınıflandırıldığı Antik Yunan felsefesine de değinilecektir. Bu tanımlamaları ilk kez kullanan Aristoteles aynı zamanda politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astronomi‘yi de felsefenin konuları arasında yer almaktadır…