FOSİL BİLİM SERGİ SALONU

Fosil bilim ile ilgilenmek, dünyamızın son 4,5 milyar yıldan günümüze geçirdiği süreçleri anlamayı, doğanın insandan bağımsız geçmişine göz atmayı, dağların oluşumunu, tektonizmayı, depremleri birbiriyle ilişkilendirmeyi ve evrimi anlamayı beraberinde getirir.

Jeojik mirası ve doğa anıtlarını tanımak ve korumak, toplu yok oluşların mekanizmasını ve döngüselliğini tartışmak, fosil kayıtlarla canlıların evrimine ışık tutmak ve göç yollarını takip ederek kökenlerini araştırmak doğa tarihiyle yakından ilgilenmeyi gerektirir.

Bir bilim olarak paleontoloji ve bu dalı besleyen doğa tarihi bilgisi, jeolojik dinamiklerle şekillenen yeryüzünü gözlemlerken, kıtaların var olan hareketini anlarken, dünyamızın geçirdiği iklimsel değişimleri jeolojik ve biyolojik süreçlerle beraber izlerken ve son elli milyon yılda Anadolu’da yaşamış ilginç canlıları araştırırken karanlık gibi görünen tarih sayfalarına ışık tutar.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Doğa Tarihi ve Fosil Bilim Kulübü’nde tüm bu araştırmalarla yakından ilgilenirken, Anadolu’nun oluşumunun jeolojik dinamiklerini, fosil aramayı, tanımlamayı, fosilin kalıbını almayı ve yaşam hikayelerini anlayacak ve Fosil Sergi Salonu ile hep birlikte geçmişe tanıklık edeceğiz.