MATEMATİK LABORATUVARI


‘Evren Matematik diliyle yazılmıştır’ diyor Galileo. Harfleri ise üçgenler, daireler ve diğer geometrik şekillerdir.

İşte evreni anlamak için çıkılan bu yolculukta Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Matematik Kulübü’nde yeri geliyor brokolideki fraktal yapı ya da deniz kabuğundaki altın oran oluyor konumuz, yeri geliyor dik üçgendeki Pisagor. Konumuz geometrik şekiller iken; arı peteğinin hücresini yaparken neden altıgen olmasına dikkat eder ya da sabun köpüğü neden mükemmel bir küre olmaya çalışır, tartışıyoruz. Kısacası, doğanın dilinin matematik olduğunu örneklerle anlatmaya çalışmaktayız.

Kar Tanesi ve Fraktal Yapısı

Matematik öğretiminin başladığı ilk yıllarda, matematiğin soyut, zor anlaşılır bir ders olduğunun düşünülmesi çok normaldir. Aslında hiç de öyle değildir. Önemli olan, özellikle ilköğretim düzeyinde, doğayı ve matematiği anlamak ve kavramları içselleştirmek için materyal kullanımına dayalı, oyunlar eşliğinde, uygulama ağırlıklı somut bir matematik öğretimidir. İşte biz Matematik Kulübümüzde tam da bunu yapıyoruz. Deniz Kabuğu ve Altın Oran

Örneğin; bir formülü öğretmek istiyorsak, bunu ezberlemek yerine materyal üzerinde neyin nereden geldiğini, formülü ispatlarken ilgili bilim insanının nasıl bir yol izlediğini bütünsel bir yaklaşımla değerlendirerek, bilgiyi anlamlandırmaya çalışırız. Bilgiyi bu şekilde özümseyen bir öğrenci ise artık bu formülü unutmayacaktır.

;Bal Peteği

Matematik Kulübündeki amacımız, ilkokul 4.sınıftan başlayarak ortaokul öğrencilerinin tamamına, matematiği sevdirmektir. Bunun için matematiği tıpkı bir oyun gibi eğlenceli hale getiriyoruz ve Matematiğin bir dersten ziyade yaşamın ta kendisi olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 

Kulübümüzden bir kare.