ROBOTİK KODLAMA

Kodlama, aslında bir robotun veya bilgisayar programının okuyabileceği ve yürütebileceği yazılı talimatlardır. Bir robot aracılığıyla tamamlanması istenen görevi belirlemeli, bunun gerçekleşmesi için kodu tasarlamalı ve ardından sonucu görmek için robota göndermelisiniz. Robotik kodlama, bireylerin görev tamamlanana ve robotun hareketleri başlangıçta amaçlandığı gibi gerçekleştirilinceye kadar, deneme yanılma yoluyla düşünmelerini gerçek bir şekilde görmelerini sağlar.

Kod yazarken bireyler, bir robota hangi hareketleri yerine getirmesi gerektiğini söylemek için hem eleştirel hem de yaratıcı düşünmelidirler. Ayrıca kodun doğru olduğundan emin olmak zorundadırlar. Bir kod parçasının düzgün ve daha sık çalışmaması için kesin ve spesifik olması gerekir. Kod parçası ilk yazıldığı anda mükemmel değildir. Bir kod hatasız değilse, robot hareket etmeyecektir.

Robotik Kodlama Nedir?

Kodlamayı bugün nasıl kullandığımıza baktığımızda artık her yerde olduğunu görürüz. Günlük olarak kaç tane elektronik ürün kullandığınızı düşündüğünüzde, kodlamanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini hızlı bir şekilde fark edersiniz. Mikrodalga, araç, telefon, TV ve banka kartımızı her kullandığımızda kodlama becerilerimizi kullanıyoruz.

Robotik kodlama, birlikte çalıştığınız robotun türüne bağlı olarak görsel tasarım, makine mühendisliği, desen, dönüşümler, yön, cebir vb. yapabilmemizin bir yoludur. Robotik kodlamada kilit nokta, robotun işiniz hakkında size görsel ve gerçek bir geri bildirim vermesidir. İşinizi doğru yaparsanız, robot istediğiniz şeyi yapar. Yanlış yaparsanız, yapmaz.

Kodlama; bireylerin problem çözmesini, bağımsız olarak ve işbirliği içinde çalışmasını ve inisiyatif, organizasyon ve sorumluluk göstermesini gerektirir. Kodlama aynı zamanda akademik becerileri de öğretir. Robotik kodlama, bireylerin tüm konularda planlama, kitle, araştırma kaynakları, araştırma soruları kullanma, bilgi iletme ve başarıyı değerlendirme becerilerini göstermelerini gerektirir. Kodlama ve robotiği oluşturan bilim kavramlarını, matematik kavramlarını ve dil kavramlarını eklediğinizde Robotik kodlama, merak uyandırır ve ilgi çekici bir hal alır.

Robotik üzerinden kod yazmayı öğrenmek, bireyleri STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) alanlarına kodlama ve programlama ile dahil etmenin harika bir yoludur. Robotik kodlama bireylere; mücadele, problem çözme, ekip duygusu ve işbirliği yoluyla azim becerilerini kazandırır.

Yıllar önce LEGO, eğitim bölümlerini oluşturdu ve çocukların hem bir araya getirebileceği hem de programlayabileceği etkileşimli robotlar tasarladı. En iyi örneklerden biri, çocukların olağanüstü şeyler yapabileceği çok popüler bir eğitim robotu olan LEGO Mindstorms EV3’tür. LEGO, çocuklar, öğrenciler ve okullar için bu tür yararlı araçlar başlattıktan sonra birçok çevrimiçi araç ortaya çıktı. Bunlardan biri, sanal bir EV3 programlayarak STEM ve kodlamayı öğrenmek için çevrimiçi bir öğrenme ortamı olan CoderZ’dir.

Robotik kodlama, zaman içerisinde ilgi odağı ve tüm dünyadaki milyonlarca öğrenci, kendi gerçek robotlarını tasarlamak, kurmak ve programlamak zorunda oldukları bir dizi yarışmaya katıldılar. İlk Robotik Yarışması (FRC), İlk LEGO Ligi (FLL), Siber Robotik Kodlama Yarışması (CRCC) vb. yarışmalar, her gerçekleştiğinde binlerce katılımcıya ulaşıyor, herkese harika bir bilgi, eleştirel düşünme ve takım çalışması ortamı hazırlıyor.

Robotik Kodlama Nasıl Yapılır?

Programlama, robot biliminde çalışmak için geliştirilecek temel bir beceridir. Bu adımda, programlamayı, önemli dilleri ve Arduino ve Raspberry Pi gibi araçlarla nasıl başlayabileceğinizi tanıtacağız. Robotlar, bir işlemci üzerinde yürütülen bilgisayar programlarını kullanarak sensör verilerini işler, bilişim yapar ve eylemleri planlar. Bilgisayar programları aslında bir çıktı üretmek için bir girdi üzerinde çalışan bir talimatlar dizisidir.

Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/robotik-kodlama-nedir-nasil-yapilir, Erişim Tarihi: 20.10.2020 11:26