Bornova Bilim Şenliği

Yerel yönetimlerin, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmesi ve bu kesimler arasındaki etkileşimi sağlayacak ortamların oluşturulmasında öncü rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Bornova Belediyesi bu bilinçle hareket ederek, İzmir ilinde bir bilim şenliği kültürünün oluşmasında öncü olmuştur. Bu amaçla, daha önceki yıllarda merkezi ve sosyal bir alanda (Bornova Büyük Park gibi), bilim insanları, halk ve tüm bilim meraklılarını bir araya getirmek için TÜBİTAK desteğinden faydalanarak; Bornova Bilim Şenliği: “Temiz Enerji, Temiz Çevre” (2015), II. Bornova Bilim Şenliği: “Parkta Bilim Var” (2016), III. Bornova Bilim Şenliği: “Bilim Oyunları” (2017, TÜBİTAK tarafından desteklendi ancak Belediyemiz öz kaynakları ile gerçekleştirildi.), IV. Bornova Bilim Şenliği: “Bilim ve Çocuk” (2019) projeleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden, toplamda yaklaşık 300.000 TL hibe elde edilmiştir. Projeler ile yerelde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına, genelde ise bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişmesine katkı sunulmuştur.

http://bilimsenligi.bornova.bel.tr/


TÜBİTAK Bilim Genç Robot Bilim Etkinliği

TÜBİTAK ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu projede, Bilim Merkezi ekibinde üç eğitim uzmanımız TÜBİTAK’tan Robot programlama eğitimi almıştır. Bu aldıkları sertifika neticesinde, Bilim Merkezimizde bulunan Mekatronik Laboratuvarında hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik Mekatronik eğitimleri verilmektedir. Öğretmenler aldıkları eğitimleri öğrencilere aktarmakta ve böylece yaygın etkisi oldukça yüksek bir projeye imza atılmış olunmaktadır. Robot Bilim eğitimleri ayrıca düzenli eğitim kapsamına alınmış ve bilim kulüpleri eğitim programına dahil edilerek öğrencilere yönelik 8 haftalık uygulamalı porgram halinde de gerçekleştirilmektedir.


Köyde Hayat Var! Bilim Pikniği

Bornova’nın çevresinde, doğa ile içi içe, merkezden uzak bir çok köy bulunmaktadır. Bu köylerde ikametgah eden çocukların, şehir merkezlerinde sunulan olanaklara ulaşması güç olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak Köyde Bilim Pikniği projesi Bornova Belediyesi Dost Bilimevi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi tarafında hayata geçirilmiştir. Her yıl Bornova’nıın farklı bir köyünde gerçekleştirilen etkinliklerde Teleskoplar ile Günşe Gözlemi, Doğa yürüyüşü, Mikroskop ile canlıların incelenmesi, Fizik ve Kimya deneyleri yapılmaktadır. Böylece köyde piknik havasında geçen bilim etkinlikleri çocuklar ile birlikte eylenceli ve öğretici bilim deneyleri olarak uygulanmaktadır.


Yenilenebilir Enerji Avrupa Birliği Projesi

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nin Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması” Avrupa Birliği Projesi kapsamında Yenilenebilir Enerji Yaz Bilim Kampı gerçekleştirmiştir. Bu kampta aldıkları eğitim sonunda tasarladıkları ekolojik kentlerin sunumlarını yapan öğrencilerin sertifikaları Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila tarafından verilmiştir.


Öğretmenlerle Evrim Çalıştayı (25-27 Ağustos 2017)