Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi alternatif bir eğitim projesidir. Bu eğitim ile öğrencilerin dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel bilgileri öğrenmeleri amaçlanmıştır. Etkinliklerde ve deneylerde kullanılan malzemeler ise çoğunlukla evlerde bulunabilen veya rahatlıkla temin edilebilen malzemelerden seçilmektedir ki istediklerinde bu doğa olayını daha iyi anlayabilmek için basit malzemeler kullanarak kendi modellerini de kolayca yapabilsinler.

Bir Bilim Merkezi projesi olarak en önemli farklarımız; temel bilimlere ek olarak “Fosil Bilim ve Doğa Tarihi” ve “Bilim Tarihi ve Felsefesi” alanlarının aynı çatı altında toplanmış olmasıdır. Özellikle Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü’nün kendi öğrencileri olduğu gibi, diğer bilim kulüplerini tercih eden öğrenciler de, kendi eğitimleri içerisinde Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü’nden eğitim alabilmektedirler. Böylece bilim ahlakı, bilim etiği, bilimsel tartışma ve bilim tarihindeki önemli gelişmelerin yanı sıra, bilimin doğası hakkında da bilgi sahibi olabilmektedirler. Her ne kadar bilim, teknolojik çıktısı bakımından işe yarar bir alan olarak tanınsa da, bilimin doğasının ne olduğu ve bilimin nasıl gelişitiği göz ardı edilen konulardır. Oysa bilimin gelişimine ve tarihine dayalı bir bilim eğitimi daha anlaşılır ve verimli olduğunu düşünmekteyiz.  Diğer yandan 22 Aralık 2015 açılan Fosil Bilim Sergi Salonu‘nda ise okyanusların, gökyüzünün, bitki örtüsünün, canlıların son 540 milyon yıldan günümüze kadar olan zaman içerisinde geçirdikleri değişimlerin, bilimsel verilere uygun olarak ve sanatsal vurgularla tasvir edilmiştir. Kalıcı olarak tasarlanan sergi salonumuzda düzenli Paleontoloji eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra, 15 kişilik gruplar halinde geziler de düzenlenmektedir.

Kulüplerin eğitim içeriklerinde, kendi temel bilim konularına ek olarak, güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgilere, çevre kirliliği duyarlılığına ve verimli enerji kullanımının gerekliliğine özellikle yer verilmektedir. Bu duyarlılıkların kalıcı olabilmesi için merkezimizde Yenilenebilir Enerjiler ve Mekatronik Kulübü çok yakında açılacaktır ve bu alanlarda da düzenli eğitimler verilebilecektir.

Bu kulüplerde yapılan etkinliklerin tamamı, etkinlikleri vercek olan ve üniversitede o konuya özgü alanda lisansüstü eğitim almış uzman eğitmenler tarafından tasarlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Her bir kulübün etkinliğine dahil olan öğrencilerin tamamı, eğitim süresince bilimsel yöntem becerileri kazanımı açısından uzman eğitim bilimciler tarafından takip edilmekte ve programın onlara katkısı ortaya konulmaktadır. Bu sayede etkinliklerin verimliliği, öğrenciye verilmek istenen bilgi ve becerilerin ulaşıp ulaşmadığı, etkinliklerin niteliğinin ve yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi süreçler her aşamada izlenerek, geri bildirimler ile eğitim programlarımız sürekli güncellenmektedir. Dolayısıyla projemizin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, bilimsel açıdan değerlendirilmektedir.

Bornova Belediyesi