Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Binası, 2017.

Bornova Belediyesi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi alternatif bir eğitim projesi olarak, 13 Ekim 2010 yılında açılmıştır. Merkezimiz Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak, tamamen Bornova Belediyesi tarafından finanse edilmektedir. Merkezin amacı, dokunarak, hissederek, deneyerek eğitim alan katılımcılarda doğadaki olgulara bilimsel gözle bakabilmeyi sağlamaktır. Merkezimizde Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Teknoloji ve Robotik alanlarında düzenli olarak uygulamalı bilim eğitimleri verilmektedir. Ayrıca bir Bilim Merkezi projesi olarak en önemli farklarımız; bu alanlara ek olarak “Fosil Bilim ve Doğa Tarihi” ve “Bilim Felsefesi ve Tarihi” alanlarının da aynı çatı altında toplanmış olmasıdır. Özellikle Bilim Felsefesi ve Tarihi Kulübü’nün kendi öğrencilerinin olmasının yanı sıra, diğer bilim kulüplerine devam eden öğrencilere de eğitim vermektedir. Bu kulübümüzde, bilim ahlakı, bilim etiği, bilimsel tartışma ve bilim tarihindeki önemli gelişmeler ile bilimin doğası hakkında eğitimler verilmektedir. Her ne kadar bilim, teknoloji üreten bir alan olarak tanınsa da, bilimin doğasının ne olduğu ve bilimin nasıl geliştiği göz ardı edilmektedir. Oysa bilimin tarihine ve nasıl geliştiğine/ilerlediğine dayalı bir bilim eğitiminin daha anlaşılır ve daha verimli olacağını düşünmekteyiz. Diğer yandan 22 Aralık 2015‘te açılışı yapılan Fosil Bilim Sergi Salonu‘nda ise okyanusların, gökyüzünün, bitki örtüsünün ve canlıların son 540 milyon yıllık evrimine tanıklık edebilirsiniz. Sergi Salonumuz bilimsel verileri baz alarak, sanatsal bir biçimde tasvir edilmiştir. Kalıcı bir sergi salonu olarak tasarlanan salonumuzda, ayrıca düzenli Paleontoloji eğitimleri de verilmektedir. Randevulu bir şekilde ise max. 15 kişilik gruplar halinde bilim merkezimize geziler kabul etmekteyiz.

Bornova Belediyesi – Genç Kaşifler Bilim Evi, bilgi ve teknoloji çağında, araştırmaya hevesli, Matematik, Teknoloji ve Fen Bilimleri’ne meraklı çocukları bir araya getirerek, bilimi sevdirmek, bilim insanı olmaya özendirmek, özellikle küçük yaştan başlayarak bireylerde, bilimsel yöntemler ışığında, araştırmayı, soru sormayı ve analitik düşünmeyi güdülemek amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Bilim Evi, diğer canlılar ile birlikte yaşadığımız dünyamız, içinde yaşadığımız çevre, gelişen teknolojiler ve heyecan verici keşifler hakkında merak uyandırıcı ve farkındalık yaratan etkinlikler düzenlemektedir. “Genç Kaşifler” olarak tanımladığımız öğrencilerimiz, tıpkı bir bilim insanı gibi beyaz önlüklerini giyerek, bilimsel ilişki kurma becerilerini, etkileşimli etkinlikler sayesinde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel anlamda geliştirebilmektedir. Katılımcılarımızın hem bireysel hem de grup olarak çalışma becerileri geliştirilirken, verimi ve kaliteyi yüksek tutmak adına 10 kişilik gruplar oluşturulmaktadır. Gruplarımıza Cahit Arf, Feza Gürsey, Albert Einstein vb. gibi bilim insanlarının isimleri verilmektedir. Böylece geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sunmayı hedeflemekteyiz.

Kasım 2019 itibariyle Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi binasında tek çatı altında birleşerek hizmet vermeye devam etmektedir. Böylelikle 4. ve 5. sınıflardan ve de 6., 7. ve 8. sınıflardan oluşan farklı düzeydeki gruplara düzenli olarak uygulamalı bilim eğitimleri verilmektedir.

Bilim ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşturulmuştur. Bu kişiler Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Paleontoloji, Teknoloji ve Robotik gibi alanlarda doktora ve yüksek lisans derecelerine sahip, popüler bilim eğitimi alanında oldukça deneyimlidir. Ekibimiz özellikle üniversite ile bağı olan kişilerden oluşmaktadır ki, başta Ege Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile de zaman zaman işbirliği yapmaktadır. Bu anlamda bilimi yaygınlaştırmak, doğru ve anlaşılabilir olarak sunmak için her türlü desteğe ve işbirliğine açıktır.

Düzenli bilim eğitimlerimizin yanı sıra, dış alanda Teleskoplar ile Gökyüzü Gösterimleri, Bilim Gösterileri, Okul Ziyaretleri, Popüler Bilim Seminerleri, Bilim Şenlikleri, Öğretmen/Eğitici Eğitimleri, Bilim Tırı ile Bornova’nın Mahallerinin gezilmesi, Köyde Bilim Piknikleri, Robot Bilim Sergileri vb. gibi birçok etkinliği de gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca TÜBİTAK’ın desteklediği Bilim -Toplum projelerini (4004-4005-4006-4007) gerçekleştirmekte ve de katılım göstererek destek vermekteyiz. İlkini 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz Bornova Bilim Şenliği serisini, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 5 kez gerçekleştirdik. İzmir ilinde bir Bilim Şenliği kültürünün başlamasına vesile olan merkezimiz, TÜBİTAK tarafından da üst üste 4 defa desteklenen tek kurum olmayı başarmıştır. Yürüttüğümüz ulusal projelerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve Gönüllülük alt başlıklarında gençlik projeleri geliştiriyor, aynı zamanda da hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki önde gelen bilim merkezleri ile stratejik ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunuyoruz.

Merkezimiz bölgedeki üniversitelerin Fen ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere, tüm bölümlerden üniversite öğrencilerini gönüllü olarak kabul etmektedir. Yaptığımız tüm iç ve dış alan etkinliklerinde, gerçekleştirilen projelerde yer alan bu öğrenciler, alanları hakkında pratik bir deneyim kazanırken, aynı zamanda bilim eğitimi alanında da bir kariyer bilinci edinmektedirler. Böylelikle gelecekte bu ve benzeri alanlarda istihdam edilebilirliklerinin önü açılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bilimin erken yaşta bireylerle buluşturulması, bilim ve teknolojiyi üreten ve satan öncü ülkeler olmasını sağlamıştır. Bu anlamda, bilimin olası en erken yaşta bireylere ulaştırılması, bu alanda çalışacak yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Dolayısıyla merkez olarak etkinliklerimize üniversite öğrencilerini de dahil etmeyi oldukça önemsiyoruz ve bu alanda yetişmeleri adına elimizden gelen desteği veriyoruz.

Merkezimizde ayrıca bireysel olarak proje fikri ile gelen öğrencilerimize destek veriyor, projelerini geliştirmelerinde yardımcı oluyor ve onları yönlendiriyoruz.

Merkezimiz bünyesinde, bilim eğitimi ile ilgili alanların yanı sıra Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Hobi ve Beceri Kursları, Çocuk Aktivite Merkezi, 180 kişilik bir çok amaçlı salon, Bornova Mevlana Mahallesi Muhtarlığı, Pilates Salonu, 2 adet Bornova Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) Dersliği, 1 adet çok amaçlı derslik bulunmaktadır. Toplum ve Bilim Merkezi olarak uyumlu bir şekilde faaliyetler yürütülmektedir.

Merkezimiz öncelikli olarak Bornova halkına hizmet etmekle birlikte, İzmir ilinin bütün ilçelerinden okullara ve öğrencilere eğitim vermektedir. Tüm Türkiye’den, hatta zaman zaman yurtdışından da her yaştan bilim meraklısı tarafından ziyaret edilmektedir.

Bornova Belediyesi

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi & Genç Kaşifler Bilim Evi

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Astronomi Eğitimleri hakkında yapılan makale çalışması; indiriniz

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Fen Bilimleri Eğitimleri hakkında yapılan Yüksek Lisans Tez Çalışması; indiriniz