alt

Bilim, “ her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası” dır.

Albert EinsteinKısacası bilim, doğayı anlama çabasıdır. Fizik ise, evrenin yapısını, evreni oluşturan en küçük temel parçacıktan en büyük galaksilere kadar tüm maddeleri ve bu maddelerin özelliklerini, birbirleri ile etkileşimlerini inceleyen, doğa olaylarını yöneten temel yasaları bulan ve bu temel yasaları insanlık için kullanan bilim dalıdır. Bu yönüyle fizik, “doğa bilimi” olarak da literatürde yer alır.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde Fizik Kulübümüzün hedefleri; popüler bilimi temel alarak katılımcılarda bilimsel farkındalık yaratmak, sorgulamayı öne çıkarmak, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek, fizik ile yaşam arasında ilişki kurmak ve böylece çevresindeki olaylara bir fizikçi gözüyle bakabilmeyi sağlamaktır.

Fizik kulübümüzde, katılımcılara klasik yöntemlerden farklı olarak, dokunsal, görsel ve işitsel temalar kullanılarak eğitim verilmektedir. Bu sayede, dokunsal ve duyusal becerileri gelişmiş, yaratıcı, sosyal, topluma faydalı, eleştirel düşünen, merak eden ve sorgulayan, en önemlisi özgür düşünen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Fizik kulübümüzde, diğer kulüplerde de olduğu gibi, üçer aylık dönemler halinde eğitim verilmektedir. Katılımcılara bu süreçte her hafta farklı etkinlikler yaptırılmaktadır.

Katılımcılar ilk olarak, bilim, bilimsel yöntem, ekip çalışması nedir ve nasıl yapılır sorularına cevap bulmaktadır. Daha sonra 3-4 kişilik gruplar halinde eğlenceli ve öğretici fizik etkinlikleri yapmaktadırlar. Ayrıca katılımcılar, grup çalışması yaparak sosyal yönlerini de geliştirmektedirler.

Etkinlikler mevcut program dahilinde 8. 9. 10. ve 11. sınıflara yönelik olarak düzenlenmiştir. Her etkinlik, önce eğitmen tarafından gerekli temel fizik bilgilerini ve deneyin yapılışını anlattıktan sonra, katılımcıların deneyi yapması ile gerçekleşir. Burada amaç, fizikle ilgili tüm bilgileri vermek değil, katılımcıların fiziğe karşı olan ilgilerini artırmak ve dikkatlerini çekebilmektir. Bu etkinlikler sonunda katılımcıların fiziğe karşı ilgi veya meraklarının farkına varmalarına yardımcı olunmaktadır. Fiziğe karşı olan ilgilerini farkedenler, yapılan bu deneylerin birçoğunu evlerinde de deneyerek tekrarlayabilir ve fiziği günlük bir uğraş haline getirebilir. Böylece kariyerlerini planlamalarına yardımcı olunur. Bilim merkezimiz bu yönüyle Türkiye’de bir ilktir.

altFizik Kulübünde, katılımcılar etkinliklere aktif olarak katılarak bilimsel yaratıcılıklarını geliştirir. Örneğin, bir etkinlikte, her grup fiber optik kablo işleyişiyle uyuşan bir deney yapmaktadır. Bu deneyde, bir pet şişe su ile doldurduktan sonra, üzerinde küçük bir delik açılır. Daha sonra bu su belirli bir yükseklikten serbest akışa bırakılır. Açılan bu delikten bir lazer ışığı gönderilerek, ışığın akan suya eşlik etmesi sağlanır. Böylece deney sonunda, katılımcılar, görev dağılımı yaparak grup çalışmasını, eğlenerek de fiber optik kablonun bilgiyi nasıl ilettiğini öğrenirler ve bu öğrendiklerini duyusal olarak pekiştirdikleri için kalıcı bir öğrenme sağlamış olurlar. Burada asıl hedef deneyin ne kadar basit olduğu değil, basit bir deney ile fiziksel bir sürecin ne kadar iyi açıklanabildiğinin farkına varılmasıdır.

Bunun gibi fiziğin birçok alt dalıyla ilgili olarak etkinlikler yaparak fizik biliminin uğraşı alanları hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgilerin günlük hayatta nerelerde karşılarına çıktığının farkına varırlar. Aynı zamanda, fizik bilimine ilgisini keşfedenler, kariyerleri için küçük bir adım atmış olurlar.

Daha fazlası için sizleri kulübümüze davet ediyoruz

alt