Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Fizik Eğitmeni olan Dr. Mehmet Özdoğan, 2008 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine aynı bölümde 2012 yılında Tezli Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2013 yılında ise Ege Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (Fizik) Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi tamamlayan Mehmet Özdoğan, 2019 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü işbirliğiyle yürütülen ortak bir proje ile doktora derecesi almıştır. Doktora tezi “Yüksek yüzey alan-hacim oranlı malzemelerde adsorbat etkisiyle oluşan elektriksel kararsızlıklar” üzerinedir ve 2’si doktora tezinden olmak üzere SCI kapsamında yayımlanan 3 adet uluslararası düzeyde bilimsel makalesi mevcuttur;

  1. “The Effect of Thickness of Silver Thin Film on Structural and Optical Properties of Porous Silicon”, 2017, Surface Review and Letters, DOI: 10.1142/s0218625x17500743

2) “The comparison of transient photocurrent spectroscopy measurements of Pulsed Electron Deposited ZnO thin film for air and vacuum ambient conditions”, 2019, Thin Solid Films, DOI: 10.1016/j.tsf.2019.04.030

3) “Mechanisms behind slow photoresponse character of Pulsed Electron Deposited ZnO thin films”, 2020, Materials Science in Semiconductor Processing, DOI: 10.1016/j.mssp.2019.104863

Nisan 2011’den beri Bornova Belediyesi’nin personeli olan Dr. Özdoğan, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Fizik Kulübü eğitimlerinin tasarlanması ve uygulanmasından sorumludur, aynı zamanda Matematik Kulübü, Yenilenebilir Enerji ve Robot Bilim Eğitimleri’nin alt yapısının oluşturulması ve eğitimlerinin uygulanması aşamasında destek olmuştur/olmaktadır. Bilim merkezinin yürüttüğü tüm ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük yapmaktadır ya da proje ekibinde yer almaktadır.

2015 yılında TÜBİTAK Bilim Genç e-Dergisinin organize ettiği Robot Bilim Etkinlikleri kapsamında İzmir Bölgesi ve civarının koordinatörlüğünü yapmıştır. Yine 2015 yılında Bornova Belediyesi’nin TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği ilk proje olan “Bornova Bilim Şenliği:Temiz Enerji, Temiz Çevre” projesinin yürütücülüğünü yapmıştır.

Kendisi bilimin topluma anlaşılır bir şekilde sunulması, daha geniş kitlelere yayılması adına her türlü proje/etkinliğe gönüllü olarak destek vermeyi görev bilmektedir.

İletişim:

Mevlana Mah. 1751 Sok. N:24, Bornova/İzmir
Dahili: 3324
mehmetozdogan@bornova.bel.tr