alt


Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi projesi alternatif bir eğitim projesidir. Öğrencilerin dokunarak ve hissederek, deneyleri kendileri yaparak doğadaki olguları öğrenmeleri, yaşamaları sağlanmaktadır. Etkinliklerde ve deneylerde kullanılan malzemeler ise çoğunlukla evlerde bulunabilen veya rahatlıkla temin edilebilen malzemelerden oluşmaktadır. Böylece katılımcılar çevrelerinde gördükleri doğa olaylarına daha farklı bir göz ile bakabilecek ve istediklerinde bu doğa olayını daha iyi anlayabilmek için basit malzemeler kullanarak modelini yapabileceklerdir.

Bir Bilim Merkezi projesi olarak en önemli yenilik temel bilimlere ek olarak “Fosil Bilim ve Doğa Tarihi” ve “Bilim Tarihi ve Felsefesi” alanlarının aynı çatı altında toplanmış olmasıdır. Özellikle Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübünün kendi öğrencileri olduğu gibi, diğer bilim kulüplerini seçmiş olan öğrenciler de eğtimleri içerisinde Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü’nden eğitim almaktadırlar. Böylece bilim ahlakı, bilim etiği ve bilim tarihindeki önemli gelişmelerin yanı sıra bilimin doğası hakkında da ön bilgi sahibi olabilmektedirler. Her ne kadar bilim, teknolojik çıktısı bakımından işe yarar bir alan olarak tanınsa da bilimin doğasının ne olduğu ve bilimin nasıl gelişitiği göz ardı edilen konulardır. Oysa bilimin gelişimine ve tarihine dayalı bir bilim eğitimi daha anlaşılır ve verimlidir.

Kulüplerin eğitim içeriklerinde, kendi temel bilim konularına ek olarak, güncel bilimsel gelişmeler hakkında bilgilere, çevre kirliliği duyarlılığına ve verimli enerji kullanımının gerekliliğine özellikle yer verilmektedir.

Bu kulüplerde yapılan etkinliklerin tamamı, etkinlikleri vercek olan ve üniversitede o konuya özgü alanda lisansüstü eğitim almış uzman eğitmenler tarafından hazırlanmıştır. Her bir kulübün etkinliğine dahil olan öğrencilerin tamamı eğitim süresince bilimsel yöntemler ışığında takip edilmekte ve programın onlara katkısı ortaya konulmaktadır. Bu sayede etkinliklerin verimliliği, öğrenciye verilmek istenen bilgi ve becerilerin ulaşıp ulaşmadığı, etkinliklerin niteliğinin ve yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi süreçler her aşamada takip edilebilmekte, geri bildirimler ile program daha dinamik bir yapıya kavuşmakta ve sürekli güncellenmektedir. Dolayısıyla projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, bilimsel bir çalışma ile takip edilmektedir.

Bilim Ekibi