232022Ağu

Einstein’in Genel Görelilik Teorisi

Şekil 1. Genel göreliliğin öngörülerinden biri kütleçekim dalgalarıdır ve resimdeki betimleme birbirinin yörüngesinde dönen iki kara deliğin ürettiği kütle çekim dalgalarını göstermektedir. (NASA) Genel görelilik, fizikçi Albert Einstein’ın kütlenin uzay-zaman dokusunu nasıl etkilediğine ve bu uzay-zamanın da kütlenin hareketini nasıl belirlediğine dair anlayışıdır. Einstein’ın 1915’te yayınladığı bu teori, 10 yıl öncesinde yayınladığı özel görelilik teorisinin…

Read More