Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su(hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermalısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Kulüp olarak enerji tasarrufu ile eğitime başlayarak, yenilenebilir enerji sistemlerini tanımaya çalışacağız. Kurulacak öğrenci ekipleri ile rüzgar, güneş enerji sistemlerinin küçültülmüş üniteleri üzerinde sistemlerin çalışması ve geliştirilmesi ile ilgili deneyler yapacağız. Sistemleri iyice tanıdıktan sonra bu makineleri kullanarak neler yapabileceğimizi test edip, ulusal olarak düzenlenen yarışmalara katılabileceğimiz öğrenci arkadaşlarımız ile projeler geliştireceğiz.

Tüm beyin gücünü ve enerjisini dünya için kullanmak isteyen arkadaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz.